תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

241 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 241

241 / 306

חזרה לידיעה