תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

240 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 240

240 / 306

חזרה לידיעה