תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

24 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 24

24 / 306

חזרה לידיעה