תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

239 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 239

239 / 306

חזרה לידיעה