תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

238 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 238

238 / 306

חזרה לידיעה