תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

237 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 237

237 / 306

חזרה לידיעה