תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

236 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 236

236 / 306

חזרה לידיעה