תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

235 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 235

235 / 306

חזרה לידיעה