תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

234 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 234

234 / 306

חזרה לידיעה