תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

233 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 233

233 / 306

חזרה לידיעה