תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

232 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 232

232 / 306

חזרה לידיעה