תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

231 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 231

231 / 306

חזרה לידיעה