תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

230 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 230

230 / 306

חזרה לידיעה