תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

229 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 229

229 / 306

חזרה לידיעה