תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

228 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 228

228 / 306

חזרה לידיעה