תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

227 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 227

227 / 306

חזרה לידיעה