תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

226 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 226

226 / 306

חזרה לידיעה