תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

225 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 225

225 / 306

חזרה לידיעה