תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

224 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 224

224 / 306

חזרה לידיעה