תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

223 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 223

223 / 306

חזרה לידיעה