תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

222 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 222

222 / 306

חזרה לידיעה