תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

221 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 221

221 / 306

חזרה לידיעה