תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

220 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 220

220 / 306

חזרה לידיעה