תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

22 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 22

22 / 306

חזרה לידיעה