תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

219 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 219

219 / 306

חזרה לידיעה