תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

218 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 218

218 / 306

חזרה לידיעה