תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

217 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 217

217 / 306

חזרה לידיעה