תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

216 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 216

216 / 306

חזרה לידיעה