תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

215 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 215

215 / 306

חזרה לידיעה