תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

214 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 214

214 / 306

חזרה לידיעה