תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

213 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 213

213 / 306

חזרה לידיעה