תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

212 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 212

212 / 306

חזרה לידיעה