תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

211 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 211

211 / 306

חזרה לידיעה