תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

210 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 210

210 / 306

חזרה לידיעה