תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

21 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 21

21 / 306

חזרה לידיעה