תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

208 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 208

208 / 306

חזרה לידיעה