תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

207 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 207

207 / 306

חזרה לידיעה