תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

206 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 206

206 / 306

חזרה לידיעה