תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

205 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 205

205 / 306

חזרה לידיעה