תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

203 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 203

203 / 306

חזרה לידיעה