תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

202 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 202

202 / 306

חזרה לידיעה