תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

201 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 201

201 / 306

חזרה לידיעה