תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

20 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 20

20 / 306

חזרה לידיעה