תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

2 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 2

2 / 306

חזרה לידיעה