תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

199 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 199

199 / 306

חזרה לידיעה