תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

198 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 198

198 / 306

חזרה לידיעה