תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

197 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 197

197 / 306

חזרה לידיעה