תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

196 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 196

196 / 306

חזרה לידיעה