תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

195 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 195

195 / 306

חזרה לידיעה