תמונות: טקס בוגרים תשע"ה 2014-15

194 / 306

טקס בוגרים תשע"ה 2014-15, תמונה 194

194 / 306

חזרה לידיעה